Transformice

När det är närmade 70 personer uppkopplade på room 1 så att det laggar sönder, fast man vill inte sticka eftersom man ändå snart blir shaman…

Tags: , ,

Kommentera