Windows-volymen

Man sätter volymen i Windows på 50, och Windows sätter själv om den till 49 efter nästa omstart.

Tags: ,

Kommentera