Inlägg taggade: sync

Synkronisera

2010-11-10

Att synkronisera sin mobil med datorn och upptäcka att man har dubbletter i kontakterna och kalender.