Kortläsare

Att stå och dra kortet som ett fån i kortläsaren tills kassörskan upplyser om att du har ett chip i kortet. Varför kan inte I-länderna besluta om vad som ska finnas överallt, en kortläsare för endast chip och då ska kortet matas in i samma ställe. Ska kortet dras kan det väl beslutas om vilket håll man ska hålla kortet.

Tags: , ,

En kommentar till “Kortläsare”

  1. Andreas says:

    Säger du cirka 2 månader efter att lagen om att alla ska ta chip har gått igenom…

Kommentera