I-Lands problem
När man måste skapa sig problem för att man egentligen inte har några.

Tags: ,

Kommentera