Behöver hjälp

När ingen är inne på msn och man behöver hjälp med att öppna vinflarran.

Tags: , ,

Kommentera