Barn

När någons barn insisterar på att vilja ha riktigt könsstereotypa leksaker så att denne får stå vid kassan på BR och känna hen-föräldrarnas föraktfulla blickar.

Tags: , ,

Kommentera